Universiti Perdana (PU), ialah sebuah universiti swasta yang sedang berkembang terkemuka yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia memfokuskan kepada program sains kesihatan, sains sosial dan teknologi di peringkat asasi (pra-universiti), sarjana muda dan pasca siswazah.

Universiti Perdana telah diperbadankan secara rasmi pada tahun 2011. Pada 2017, Universiti Perdana telah dianugerahkan Tahap 4: Sangat Baik dalam Sistem Penarafan Pendidikan Tinggi Malaysia 2017 (SETARA) daripada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT).

Universiti Perdana berhasrat untuk menjadi salah satu universiti terkemuka di dunia yang menyumbang kepada komuniti global melalui usaha mencapai kecemerlangan dalam pendidikan, penyelidikan dan perkhidmatan.

Untuk melatih profesional untuk memperoleh dan mencipta pengetahuan, berfikir secara kritis, dan untuk mencapai potensi intelek penuh mereka supaya dapat berkhidmat kepada manusia mengikut piawaian profesional dan etika tertinggi.