Universiti Perdana berhasrat untuk menjadi salah satu universiti terkemuka di dunia yang menyumbang kepada komuniti global melalui usaha mencapai kecemerlangan dalam pendidikan, penyelidikan dan perkhidmatan.

Untuk melatih profesional untuk memperoleh dan mencipta pengetahuan, berfikir secara kritis, dan untuk mencapai potensi intelek penuh mereka supaya dapat berkhidmat kepada manusia mengikut piawaian profesional dan etika tertinggi.