Universiti Perdana (PU), ialah sebuah universiti swasta yang sedang berkembang terkemuka yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia memfokuskan kepada program sains kesihatan, sains sosial dan teknologi di peringkat asasi (pra-universiti), sarjana muda dan pasca siswazah.

Universiti Perdana telah diperbadankan secara rasmi pada tahun 2011. Pada 2017, Universiti Perdana telah dianugerahkan Tahap 4: Sangat Baik dalam Sistem Penarafan Pendidikan Tinggi Malaysia 2017 (SETARA) daripada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT).